Yazar Nazife Al

Nazife Al

Nazife AL is secretary general of EDAM. She coordinates the organisation of conferences and manages the administrative tasks of EDAM’s projects. She received her MSc in International Relations from Middle East Technical University, with a thesis focusing on Russian intervention in the Syrian civil war, and received her BSc in international relations from İstanbul Bilgi University. She is also an alumni of the German Council on Foreign Relations’ (DGAP) EU-Middle East Forum and the Robert Bosch Stiftung’s Likeminds programme. Nazife AL 2011 yılından beri EDAM’ın genel sekreterliği görevini yerine getirmektedir. EDAM’ın yürütmekte olduğu projelerin idari görevlerini yönetir, konferans ve etkinliklerin organizasyonunu koordine eder. Orta Doğu Teknik Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünde Rusya'nın Suriye iç savaşına müdahale üzerine yazdığı tezi ile yüksek lisans derecesini almış, lisans derecesini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden almıştır. Ayrıca, Alman Dış İlişkiler Konseyi'nin (DGAP) AB - Ortadoğu Forumu ve Robert Bosch Vakfı’nın Likeminds programının üyesidir.