1 min readİklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye’nin Sorumluluk Üstlenmesine Kamuoyundan Şartlı Destek

Google+ LinkedIn

EDAM’ın yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, Türk kamuoyu Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesine şartlı destek veriyor. Araştırmaya katılanlardan yaklaşık %34’ü diğer ülkelerin de sera gazı emisyonlarını azaltması şartıyla Türkiye’nin de emisyonlarını azaltacak tedbirler almasına destek veriyor. %17’lik bir dilimse diğer ülkelerin tutumundan bağımsız olarak Türkiye’nin seragazı emisyonlarını azaltmasını onaylıyor. Öte yandan, %21’lik bir kesim iklim değişikliğinin Türkiye’nin sorunu olmadığı ve ülkenin emisyonlarını azaltmasına gerek olmadığı fikrini savunuyor. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise çalışmaya katılanlardan yaklaşık %28’inin mesele üzerinde herhangi bir görüş belirtememesi. Bunlara ek olarak, iklim değişikliği politika tercihinde siyasi parti tercihi ve yaş faktörlerinin etkisi de araştırma sonuçlarında gözlemlenebiliyor.