1 min readKarbon Vergilendirmesi Bilgi Notu Özeti

Google+ LinkedIn

Küresel iklim değişikliğine yönelik kaygılar arttıkça karbon vergilendirmesi gibi politika araçları da daha çok ülke tarafından değerlendirilir hale gelmiştir. Bu EDAM Bilgi Notu özetinde, Araştırma Görevlisi Gökşin Bavbek karbon vergilendirmesi politikalarının genel bir incelemesini yapmakta ve dünyada bu politika aracını kullanmakta olan ülkeleri sıralamaktadır. Buna ek olarak, karbon vergisi politikalarının karbon ticareti gibi diğer karbon fiyatlandırması seçenekleriyle kısa bir karşılaştırılması da yapılmıştır. Karbon vergilendirmesi, iklim ve enerji konularında yeni ve kapsamlı bir politika çerçevesi oluşturma ihtiyacı bulunan Türkiye tarafından da değerlendirilmesi gereken önemli bir politika aracı olarak görünmektedir.