Nükleer Enerjide Risk Yönetimi: Türkiye Modeli

Google+ LinkedIn

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

EDAM’ın nükleer enerji üzerine devam eden çalışmaları, Türkiye’nin nükleer enerji programının büyün veçheleriyle tarafsızca ve kapsamlıca analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu yılki çalışma, programın pek az incelenmiş alanlarına ışık tutmaktadır. Bu kitapta yer alan politika kağıtları, nükleer güç santrallerinin fiziki korunmasına, Türkiye’nin acil durum ve sonuç yönetimi yaklaşımına, radyoaktif maddelerin ve nükleer atığın taşınmasına, Akkuyu nükleer güç santrali projesinin temelini oluşturacak Yap-Sahip Ol-İşlet yatırım modelinin mali, güvenlik ve emniyet risklerine dair politikaları incelemektedir. Kitap aynı zamanda bölgedeki devletlerin nükleer güç santrallerine duydukları ilgideki artışı göz önünde bulundurarak, bölgede nükleer enerji işbirliği ihtimallerini araştırmaktadır.

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın