Sanayi Politikasının İklim Değişikliği Politikası ile Entegre Edilmesi: Türkiye’nin Durumu

Google+ LinkedIn

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Bu EDAM araştırma kağıdında, iklim değişikliği politikasıyla sanayi politikası arasındaki ilişki teorik bir çerçeveden ele alınmıştır. Raporda, yeşil sanayi politikası kavramı ve temel bileşenleri de açıklanmakta, aynı zamanda ülkelerin yeşil sanayi politikası uygularken kullanabilecekleri temel politika araçları ve göz önünde tutmaları gereken temel prensipler de incelenmektedir. Yeşil sanayi ve yeşil büyüme kavramları, hem iktisadi kalkınma ihtiyaçları hem de iklim değişikliğiyle mücadele yükümlülükleri bulunan Türkiye için de büyük önem arz etmektedir.

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın