1 min readSuriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye’nin yapması gerekenler…

Google+ LinkedIn

Serinin ikinci anketinde “Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye’nin yapması gerekenlere ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak sizce Türkiye ne yapmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Anket çalışmasının sonuçlarına göre, Suriye’deki gelişmeler karşısında Türkiye’nin herhangi bir müdahalede bulunmaması gerektiğini düşünenler %41,1’lik bir oranla en yüksek paya sahiptir.