EDAM Kamuoyu Anketleri


                            

EDAM, Türk Dış Politikası'nın güncel meselelerine dair kamuoyu anketlerine başlamıştır. Bu kamuoyu anketleri düzenli olarak yayınlanacaktır.

 

İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye’nin Sorumluluk Üstlenmesine Kamuoyundan Şartlı Destek

EDAM’ın yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, Türk kamuoyu Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesine şartlı destek veriyor. Araştırmaya katılanlardan yaklaşık %34’ü diğer ülkelerin de sera gazı emisyonlarını azaltması şartıyla Türkiye’nin de emisyonlarını azaltacak tedbirler almasına destek veriyor. %17’lik bir dilimse diğer ülkelerin tutumundan bağımsız olarak Türkiye’nin seragazı emisyonlarını azaltmasını onaylıyor. Öte yandan, %21’lik bir kesim iklim değişikliğinin Türkiye’nin sorunu olmadığı ve ülkenin emisyonlarını azaltmasına gerek olmadığı fikrini savunuyor. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise çalışmaya katılanlardan yaklaşık %28’inin mesele üzerinde herhangi bir görüş belirtememesi. Bunlara ek olarak, iklim değişikliği politika tercihinde siyasi parti tercihi ve yaş faktörlerinin etkisi de araştırma sonuçlarında gözlemlenebiliyor.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın

Kamuoyu Avrupa ile İşbirliğinden Yana

2015 senesinin ikinci kamuoyu anketine göre, kamuoyu güçlü bir ekonomi ve dış siyasete sahip olmak için Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en önde gelen ortağı olmasından yana. Anket siyasi parti seçmenleri arasında kaydadeğer farklılıklar olduğunu ortaya koysa da, halihazırda parlamentoda olan dört partinin de seçmenlerinin en çok tercih ettiği seçenek AB olmuştur. Katılımcıların ikinci en yüksek tercihi Arap ülkeleri olmuş, onları ise Rusya, ABD ve Çin takip etmiştir. Katılımcıların yüzde 11'i Türkiye'nin hiçbir devletle işbirliği yapmaması gerektiğini düşündüklerini belirtmiştir.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın

Türk Kamuoyu Ermeni Meselesine Yalnızca Üzgün

2015 Osmanlı Ermenileri'nin tehcirinin yüzüncü yılı olması itibariyle, bu facianın gerçek yüzü konusundaki tartışmalar açısından önemli bir yıl olacaktır. EDAM'ın kamuoyu anketine göre, Türk kamuoyunun ciddi bir kısmı hükümetin yüz yıl önceki bu facia için üzüntüsünü dile getirmekten öte bir adım atmamasını istemektedir. Katılımcıların yalnızca yüzde 9'u soykırım iddialarının kabul edilmesini, bir diğer yüzde 9'u ise özür dilenmesini desteklemektedir. En çok tercih edilen seçenek Türkiye'nin üzüntüsünü dile getirmesi yönündedir. Katılımcıların yüzde 21'i herhangi bir adım atılmasına karşıdır. Dış politika uzmanları arasında meselenin soykırım olarak tanınmasına destek yüzde 19 ile kamuoyundan bir nebze daha yüksektir. Uzmanların en çok tercih ettiği seçenek hükümetin her tarafın çok sayıda kayıp verdiğini vurgulayıp, üzüntüsünü dile getirmesidir.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.

Kıbrıs Harekatının 40. Yılında Türk Kamuoyunun Kıbrıs Sorununa Bakış Açısı

EDAM’ın dokuzuncu kamuoyu yoklamasına göre, Kıbrıs harekatının 40. yıldönümünde Türkiye kamuoyunda sorunun çözümü konusunda bir fikir birliği yok. Halihazırda devam eden çözüm müzakerelerinde hangi sonucu istedikleri sorulduğunda, katılımcıların dörtte biri “sorun çok uzun sürdü, ne şartlarda olursa olsun çözüm sağlanmalı” yanıtını verirken, bir diğer dörtte biri çözüm için ısrarcı olunmamasını ve iki devlet modelini, yani KKTC’nin tanınmasının sağlanmasını seçti.  Anket aynı zamanda, parti tabanları arasında olduğu kadar, parti içlerinde de göze çarpan görüş farklılıkları olduğunu gösterdi. Aynı sorunun yöneltildiği dış politika uzmanları panelindeki en yüksek tercih ise, panelin yarısının oyunu alan AB üyesi ortak bir Kıbrıs devletinin kurulması seçeneği oldu. 

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.

Türk Kamuoyu Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Tanınmasına Taraftar

Serinin sekizinci anketi kamuoyunun Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusundaki görüşünü araştırmıştır. AKP hükümeti geçmişte Mısır’daki gelişmeleri bir darbe olarak nitelendirmiş ve yeni liderliği çok katı bir üslupla eleştirmiştir. Ankara, Müslüman Kardeşler’in devrik lideri Mursi’nin, ülkenin seçimlerle başa gelmiş cumhurbaşkanı olarak yeniden atanması çağrısında bile bulunmuştur. Bu açıdan, Türkiye’nin Mısır’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tutumu merakla beklenmektedir. EDAM'ın anketi, kamuoyunun daha az eleştirel bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre nüfusun %60’ı, Ankara’nın Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını tanımasını istiyor. Ancak parti tabanlarında gözle görülür farklılıklar da görülüyor. Örneğin ankete katılan AKP seçmenlerinin %25’i seçim sonuçlarının tanınmamasını tercih etmişlerdir.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.

Türk Kamuoyunun Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bakış Açısı

2014'ün ilk EDAM Kamuoyu Anketi'ne göre, Türk kamuoyunda Suriye’den sığınmacı alımına son verilmesi konusunda bir uzlaşma olduğu görülmektedir.  Görüşülen kişilerin yüzde 86’sı Suriye’den sığınmacı alımına son verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Suriye’den gelecek ek sığınmacıları kabul etmeye devam edilmesini düşünenlerin oranıysa ise yüzde 11’de kalmıştır.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.

Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit nedir?

EDAM Kamuoyu Anketleri serisinin altıncı anketinde "Şimdi size Türkiye’nin dış güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek bazı gelişmeler okuyacağım. Sizce bunlardan hangisi Türkiye’ye en büyük tehdidi oluşturmaktadır?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırma çalışmasına katılanların yüzde 36’sına göre, Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit ülkenin güneyinde bağımsız bir Kürt devleti kurulmasıdır. Dış politika uzmanlarını en fazla kaygılandıran tehdidin Suriye’de aşırı İslamcıların olası bir egemenliği olduğunu gösteriyor.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.

Mavi Marmara gemisinde 9 Türk yolcunun öldürülmesi...

Serinin beşinci anketinde "Bundan 3 yıl önce, Mavi Marmara gemisinde 9 Türk yolcunun öldürülmesi neticesinde Türk-İsrail ilişkileri krize girmişti. İlişkilerin düzeltilmesi için şimdi okuyacaklarımdan hangisi en uygundur?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kamuoyunun yüzde 35’i İsrail’in özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 29’luk kesimi de özür ve tazminatın yanı sıra Gazze’ye yönelik ambargosunu da kaldırmasını gerektiğini düşünmektedir. Öte yandan, aynı araştırma sorusu EDAM tarafından bir dış politika uzmanlar paneline yöneltilmiştir. 

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.


Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Ankara Antlaşmasının 50. yılı.

Serinin dördüncü anketinde "Bu yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Ankara Antlaşmasının 50. yılı. Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerinin de 8. yılı. Sizce, önümüzdeki 5 yılda Türkiye şimdi okuyacaklarımdan hangisini yapmalı?" sorusu yöneltilmiştir. Yapılan bu kamuoyu araştırması Türk kamuoyunun Avrupa Birliği’yle ilişkiler konusunda bölünmüş olduğunu göstermiştir. Kamuoyunun üçte birlik kısmı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinde ısrarlı olması gerektiğini düşünürken; geri kalan üçte ikisiyse tam üyelikten vazgeçilmesi görüşüne katılmaktadır. Öte yandan, aynı araştırma sorusu EDAM tarafından bir dış politika uzmanlar paneline yöneltilmiştir. Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.


Sizce Türkiye, Esat sonrası Suriye’de nasıl bir rol üstlenmeli?

Serinin üçüncü anketinde"Sizce Türkiye, Esat sonrası Suriye’de nasıl bir rol üstlenmeli?" sorusu yöneltilmiştir. Yapılan bu kamuoyu araştırması Türk kamuoyunun büyük kısmının Türkiye’nin Beşer Esat sonrası Suriye’sinde gelişmelere karışmaması ve tarafsız olması görüşüne sahip olduğunu göstermiştir. Öte yandan, aynı araştırma sorusu EDAM tarafından bir dış politika uzmanlar paneline yöneltilmiştir.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.

Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye’nin yapması gerekenler...

Serinin ikinci anketinde “Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye’nin yapması gerekenlere ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak sizce Türkiye ne yapmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Anket çalışmasının sonuçlarına göre, Suriye’deki gelişmeler karşısında Türkiye’nin herhangi bir müdahalede bulunmaması gerektiğini düşünenler %41,1’lik bir oranla en yüksek paya sahiptir. Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.


İran'ın nükleer silah sahibi olması durumunda...

Serinin ilk anketi İran'ın nükleer programına karşılık olarak Türkiye'nin nükleer silahlanmasına ilişkindir. Bu ankette “İran'ın nükleer silah sahibi olması durumunda, İran’dan gelecek olası bir tehdide karşı, Türkiye de nükleer silah geliştirmeli mi; yoksa NATO koruması yeterli olur mu?” sorusu yöneltilmiştir. Bu şartlarda Türkiye'nin nükleer silahlanmasına kamuoyu desteğinin % 54 olarak ölçüldüğü Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.


E-Bülten listemize kayıt olun
Hare Sokak K8 NO:16
AKATLAR 34335 İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 352 18 54 info@edam.org.tr