Araştırmalar

EDAM hem kendi araştırmacıları hem de kurduğu ortaklıklarla siyaset yapımı odaklı araştırmalar yapmaktadır. EDAM'ın araştırma konuları temel itibariyle aşağıdaki temalara odaklanmaktadır:

 

Türkiye-AB İlişkileri

EDAM Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin farklı boyutlarına odaklanmaktadır ve araştırma sonuçlarını AB ülkelerinin karar vericileriyle paylaşmayı hedeflemektedir. AB kamuoyunun Türkiye’nin üyeliği konusundaki çalışmalar yürütülmekte ve güncellenmektedir. AB üzerine çalışan Türk karar vericilerinin bakış açıları üzerine de benzer çalışmalar yapılmaktadır.

 

Dış Siyaset ve Güvenlik

Türkiye’nin küresel ve bölge devletleriyle ilişkileri de EDAM’ın araştırma konuları arasındadır. Türkiye’nin güvenlik politikaları, Türkiye-ABD ilişkileri,  AB-NATO ilişkileri, Karadeniz politikaları gibi konular bu çalışmanın kapsamında yer almaktadır.

 

Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma

EDAM, Türkiye ve çevresindeki bölgede silahların yayılmasını engelleme ve nükleer silahsızlanma konularına yönelik bir program başlatmıştır. Proje, akademisyenlere, medyaya ve kamu görevlilerine kitle imha silahları ve füze teknolojilerini düzenleyen uluslararası anlaşmalarla ilgili bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin silahsızlanma politikalarıyla ilgili hem İngilizce, hem de Türkçe güncel analizler yayınlanması da projenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu web sayfası, güncel politika analizleri ve araştırma raporlarıyla düzenli olarak güncellenecektir. Nükleer meselelere dair bu çalışma, Nükleer Tehdit İnisiyatifi'nin (NTI) Nükleer Güvenlik Projesi (NSP) ile olan bir ortaklık tarafından desteklenmektedir.

 

Küreselleşme ve Türkiye

EDAM bu konu başlığı altında küreselleşmenin Türkiye üzerine etkisi, küreselleşmenin daha iyi yönetilmesi için politikalar ve Türkiye ekonomisinin kürevi bağlamda düzenlenmesi ve rekabet gücünün arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Bölgesel Rekabet

EDAM bölgelerin rekabet gücünün mevcut küresel iktisadi düzendeki önemine dikkat çekmektedir. Bu araştırma alt başlığı altında Türkiye ekonomisinin farklı sektörlerdeki rekabet gücü ve yapısal reformlar üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki bölgelerin yıllar içerisinde ekonomik büyümelerinin verileri sürekli olarak güncellenmektedir.

 

Enerji ve İklim Değişikliği

Türkiye’nin bulunduğu bölge enerji güvenliğinin tesis edilmesi açısından çok önemlidir. Bir diğer yandan Kyoto protokolüne taraf olan ve Avrupa çapında en hızlı sera gazı yayılımı artışı oranına sahip olan Türkiye, hem enerji tedariğini emniyete almak için, hem enerjiye çevre dostu bir yaklaşım benimsemenin, hem de enerji meselelerinde küresel bir oyuncu olmanın yollarını aramaktadır. Bu konunun önemi doğrultusunda EDAM iklim değişikliği ve enerjinin farklı boyutlarına eğilmektedir ve bunların arasında etki sonuçları çalışmalar ve nükleer enerji politikaları da yer almaktadır.

 

Siber Politikalar

EDAM Siber Politikalar Programı, günümüz dünyasının önde gelen siber meselelerini incelemeyi hedeflemektedir. Dijital teknolojilerin ve İnternetin günlük yaşantımızın birçok noktasındaki etkisinin gitgide artmasıyla, karşılaşılan zorluklara siber odaklı yaklaşımların ve çözümlerin getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Dijital evren, geleneksel yönetişim kavramlarının siber uzaydaki yeni düzleme nasıl aktarılacağı sorusunu hem devletlerin hem de vatandaşların karşısına çıkarmıştır. EDAM, veri gizliliği ve gözetleme, İnternet özgürlükleri, siber güvenlik ve siber savaş gibi başlıkları inceleyerek Türkiye'nin etkin ve kapsamlı siber politikalar geliştirme çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

E-Bülten listemize kayıt olun
Hare Sokak K8 NO:16
AKATLAR 34335 İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 352 18 54 info@edam.org.tr