Türkiye'de Nükleer Enerji ve Emniyeti

Raporun tamamına erişmek için lütfen tıklayınız

 

 

 

EDAM'ın Türkiye'nin nükleer enerji planları konusundaki yeni raporu nükleer emniyet konusuna eğilmektedir. İlk bölümde nükleer tesislerin, maddelerin ve personelin maruz kaldığı fiziksel tehditler kapsamlı olarak ele alınmaktadır ve Türkiye'nin maruz kalabileceği devlet kaynaklı veya asimetrik tehditlerin gelecekteki nükleer programına nasıl riskler teşkil edebileceğini tartışılmaktadır. İkinci bölümde Türkiye'nin denetimsel, idari, sivil/askeri kabiliyetleri incelenmekte ve gelecekte nükleer programının emniyetini sağlayabilmek için bu alanlardaki eksikliklerini ne yönde gidermesi gerektiğine bakılmaktadır. Üçüncü bölümde, Türkiye'nin geleneksel olarak transit ülke olması itibariyle mustarip olduğu nükleer kaçakçılık meselesi incelenmekte, son bölümde ise büyük resmin bir analizi yapılıp, Ankara'nın gelecekte öncelikli olarak atması gereken adımlar sıralanmaktadır.

 

Giriş

 

Bölüm I - Türkiye'nin Gelecekteki Nükleer Enerji Programının Emniyetini Sağlama: Stratejik bir Nükleer Emniyet Risk Analizi

 

Bölüm II - Türkiye'nin Nükleer Altyapısının Emniyetini Etkili Bir Biçimde Sağlama Kabiliyetinin Değerlendirilmesi: Şeffaflık ve Bütünleşik Bir Yaklaşıma Olan İhtiyaç

 

Bölüm III - Nükleer Güvenlik ve Türkiye: Nükleer Kaçakçılık ile Mücadele

 

Bölüm IV - Türkiye'de Nükleer Enerji ve Emniyeti: Bir Değerlendirme

 

E-Bülten listemize kayıt olun
Hare Sokak K8 NO:16
AKATLAR 34335 İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 352 18 54 info@edam.org.tr