Türkiye’de Uygulanacak bir Karbon Vergisinin Olası Etkileri

LinkedIn

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir karbon vergisinin uygulanması Türkiye’nin karbon azaltım hedeflerinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Öte yandan, uygulanacak olan verginin ekonominin genelinde ve özellikle enerji sektöründe önemli etkileri olması kaçınılmazdır. EDAM Araştırma Görevlisi Gökşin Bavbek tarafından yazılan bu raporda Türkiye’de uygulanabilecek bir karbon vergisinin etkileri farklı senaryolar altında analiz edilmektedir. Ele alınan hususlar, toplanabilecek verginin miktarı ve ekonomideki ağırlığı, karbon salımları üzerindeki etkileri, elektrik üretim karmasına yapacağı etkiler ve enerjide ithalat bağımlılığı gibi konuları içermektedir.

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın