Yazar Emre Kürşat Kaya

Emre Kürşat Kaya

Emre Kürşat Kaya, Ağustos 2018’de Ekonomi ve Dış Politika Çalışmaları Merkezi’ne (EDAM) araştırma görevlisi olarak katıldı. Emre, 2018 yılında Utrecht Üniversitesi ile Masaryk Üniversitesi’den, Avrupa Yönetimi çift diploma yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans tezi, Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikası ve kalıcı yapılandırılmış iş birliği savunma anlaşması’nın Avrupa Birliği’nin küresel aktörlüğüne etkisi üzerinedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans bölümü’nden mezundur ve Maastricht Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümünde yandal yapmıştır. EDAM’daki çalışmaları, ağırlıklı olarak güvenlik ve savunma, Türkiye-AB ilişkileri, Türk ve AB güvenlik doktrinleri ve Orta Doğu’daki gelişmelere odaklanmaktadır. Akıcı bir seviyede Türkçe, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Aynı zamanda iyi bir Arapça seviyesine sahiptir.