Yazar Sine Özkaraşahin

Sine Özkaraşahin

Sine 2019’da Leiden Üniversitesi Uluslararası ve Kuzey Amerika Çalışmaları lisans bölümünden mezun olmuştur. Şu anda, Sciences Po Paris’te Uluslararası Kalkınma (Ortadoğu İlişkileri ve Proje Yönetimi yan dalları ile) üzerine yüksek lisans yapmaktadır. Ottawa Üniversitesi’nden Çatışma Çalışmaları ve İnsan Hakları üzerine yardımcı branşı vardır. Sine, EDAM’a Temmuz 2020 tarihinde, araştırma asistanı olarak katılmıştır. Türkçe, İngilizce’yi ileri seviyede, Fransızca’yı iyi derecede konuşmaktadır. İlgi alanları; göç, politik psikoloji, yapay zeka ve çatışma çözümünde toplum kökenli yöntemler.