Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab Operasyonu: Stratejik Bir Değerlendirme

LinkedIn

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Türkiye’nin 24 Ağustos tarihinden beri yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı, cephenin güneyde el-Bab’a uzanmasıyla yeni bir karakter kazanmıştır. EDAM Savunma Analisti Can Kasapoğlu ve EDAM Başkanı Sinan Ülgen’in kaleme aldığı politika kağıdı, el-Bab operasyonunu askeri ve siyasi açıdan kapsamlıca değerlendirmektedir. Yazarlar operasyonun  Türkiye’nin iç ve dış güvenlik hedefleri bakımından gerekli olduğunu mütalaa etmekte ve kritik başarı faktörlerini incelemektedirler. Böyle bir başarının, meskûn mahalde müşterek harekât icrası bağlamında literatürde önemli yer tutacağını dile getirmekle beraber,  askeri başarının kalıcı siyasi kazanıma dönüşmesinin, diplomatik yeteneklerin doğru kullanımı ve harekatın siyasi hedeflerinin net biçimde tanımlanması ile mümkün olabileceğini ifade etmektedirler.

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın