İdlib Tehlikeli Bir Aşamaya Geçti: Rejim Taarruzunun Analizi ve Türkiye’nin Zor Tercihi

LinkedIn

İdlib Tehlikeli Bir Aşamaya Geçti:

Rejim Taarruzunun Analizi ve Türkiye’nin Zor Tercihi

Dr Can Kasapoğlu, Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Programı Direktörü

Emre Kürşat Kaya, Araştırmacı

Neler Oldu?

Rejimin ana taarruz güzergahları (mor ok) ve Türk ikmal hatları (mavi).

 • Ankara ile Moskova, Idlib konusunda bir plan veya harita üzerinde uzlaşı sağlayamamıştır.
 • Açık kaynaklı istihbarat verileri, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri destekli rejim taarruzunun, Türkiye’yi jeostratejik açıdan son derece zorda bırakacak şekilde sürdüğünü göstermektedir.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede, mahdut hedefli bir karşı taarruza yetecek yığınak yapmıştır.

 

Açık-Kaynaklı İstihbarat Verileri

 • Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri taarruzu, Batı Halep’teki Atarib ve Darat İzza kasabalarına yoğunlaşmaktadır. Bu cephelerdeki ilerleyişi, Halep istikametinden General Mahir Esad komutasındaki 4. Zırhlı Tümen ve Şii milisler ile Sarakıp istikametinden General Suheyl Hassan komutasındaki 25. Tümen icra etmektedir. Suriye 5. Kolordusu’na bağlı muharip unsurlar da bölgededir.
 • Rejim taarruzuna, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yoğun hava saldırıları eşlik etmektedir. Bahse konu hava saldırıları, Ankara ile Moskova arasındaki derin görüş farklılıklarına da işaret etmektedir.

 

Siyasi-Askeri Analiz

 • Atarib ve Darat İzza stratejik önemi yüksek noktalardır: (1) rejim, Atarib’i kontrol etmesi halinde, Türkiye ve İdlib arasındaki ana ikmal hattını kesmiş olacaktır; (2) Darat İzza’nın rejim tarafından ele geçirilmesi durumunda ise hem Zeytin Dalı kontrol bölgesi ile İdlib’in arasına rejim kuvvetleri girmiş olacak, hem de İdlib’deki sığınmacıların Suriye’nin başka bölgelerine nakledilmesinin önü kapanacaktır.
 • Rejim taarruzu bu şekilde ilerlemeye devam eder ise, İdlib’deki sivil halkın gidebileceği tek yön Hatay olacaktır. Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını kaldırması mümkün değildir.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut yığınağı, mahdut hedefli bir karşı taarruzu esas alan kuvvet hazırlama faaliyeti kapsamında yapılmış görünmektedir.
 • Öte yandan, gerekli yakın hava desteği olmadan icra edilecek bir karşı taarruz, yüksek zayiatı beraberinde getirebilir. İlgili bölgede hava sahasının Ruslar tarafından kontrol ediliyor olması, en ciddi risk faktörüdür.
 • Bununla birlikte, rejimin mevcut ilerlemesi de, Türkiye için İdlib kaynaklı bir demografik bombaya hedef olmak, aynı zamanda da Fırat Kalanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı kontrol bölgelerine teşmil edilebilecek bir pratiğin önünü açmak anlamına gelecektir.
 • Mevcut durumda, Ankara açısından İdlib’e ilişkin iyi bir seçenek yoktur. Gelinen aşamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Baas rejimine bağlı Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri arasında bir çatışma olasılığı çok yüksektir.