İklim Değişikliği Ekonomik Etki Analizi

LinkedIn

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin Tıklayın

EDAM, Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Sözleşmesinin Kyoto Protokolüne uyumunun ekonomik etki analizini yapmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı için EDAM öncülüğünde yürütülen bu projede, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Ekonomi Danışmanlık da proje ortakları arasında yeralmaktadır. Bu proje kapsamında, Türkiye’nin 2012 sonrası için çeşitli sera gazı emisyon indirim yükümlülüklerinin Türk ekonomisine ve sektörlere etkisi incelenmekte ve bu nitelikteki sorgulamaların yapılabilmesini teminen ekonomik simülasyon modelleri oluşturulmaktadır. Türkiye’nin İklim Değişikliği ile ilgili karar alma sürecine katkı sağlayacak bu çalışmada ilk çıktıların 2009’un ikinci yarısında alınması hedeflenmektedir.

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin Tıklayın