İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye’nin Sorumluluk Üstlenmesine Kamuoyundan Şartlı Destek

LinkedIn

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

EDAM’ın yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, Türk kamuoyu Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesine şartlı destek veriyor. Araştırmaya katılanlardan yaklaşık %34’ü diğer ülkelerin de sera gazı emisyonlarını azaltması şartıyla Türkiye’nin de emisyonlarını azaltacak tedbirler almasına destek veriyor. %17’lik bir dilimse diğer ülkelerin tutumundan bağımsız olarak Türkiye’nin seragazı emisyonlarını azaltmasını onaylıyor. Öte yandan, %21’lik bir kesim iklim değişikliğinin Türkiye’nin sorunu olmadığı ve ülkenin emisyonlarını azaltmasına gerek olmadığı fikrini savunuyor. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise çalışmaya katılanlardan yaklaşık %28’inin mesele üzerinde herhangi bir görüş belirtememesi. Bunlara ek olarak, iklim değişikliği politika tercihinde siyasi parti tercihi ve yaş faktörlerinin etkisi de araştırma sonuçlarında gözlemlenebiliyor.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın