İran’ın nükleer silah sahibi olması durumunda…

LinkedIn

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi – EDAM’ın TNS aracılığıyla Türkiye çapında yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmasında, “İran’ın nükleer silah sahibi olması durumunda, İran’dan gelecek olası bir tehdide karşı, Türkiye de nükleer silah geliştirmeli mi yoksa NATO koruması yeterli olur mu?” sorusu yöneltilmiştir.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, İran’dan gelecek olası bir nükleer tehdide karşı Türkiye’nin nükleer silah geliştirmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %54’lük bir çoğunluğu temsil etmektedir. NATO’nun sağladığı güvenlik şemsiyesine güvenerek “Türkiye nükleer silah geliştirmemeli” diyenler %8,2’de kalırken, nükleer silahlanmaya her koşulda karşı çıkanların oranı ise %34,8’lik kayda değer bir azınlığı oluşturmaktadır. Siyasi partiler arasındaki ayrıma bakılacak olursa, AKP seçmenleri %10,2’lik oranla NATO’ya güveni en yüksek olan grubu oluşturmaktadır. Bu grubu %7,2’lik oranla CHP seçmenleri izlemektedir. BDP seçmenlerinin yalnızca % 1,9’u NATO şemsiyesine güven duymaktadır. Bununla beraber MHP seçmenlerinin % 60,3’ü; AKP seçmenlerinin ise %55,8’i İran tehdidine karşı Türkiye’nin nükleer silah geliştirmesini desteklemektedir. CHP ve BDP seçmenleri içinde bu oran sırasıyla % 46,2 ve % 14,5’e düşmektedir.

Nükleer silahlanmaya prensip olarak karşı çıkanların içinde en yüksek orana % 51,4 ile BDP seçmenleri arasında ulaşılırken, bu grubu %44,2 ile CHP seçmenleri izlemektedir. AKP seçmenlerinin ise % 31,6’sı “koşullar ne olursa olsun Türkiye nükleer silah geliştirmemeli” tezine destek vermektedir. Yaş grupları itibariyle bakıldığında, kayda değer bir farklılık izlenmemekle beraber nükleer silahlanmaya en büyük destek % 56,4’lük oranla 18-24 yaş grubu içinde görülmektedir.

03 Şubat – 06 Mart 2012 tarihleri arasında yürütülen bu araştırma, Türkiye’de 18 yaş ve üzerindeki, kent ve kırda yaşayan nüfusu temsilen 1500 kişiden alınan cevaplara göre oluşturulmuştur. Araştırma kapsamına dahil iller şu şunlardır: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Manisa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, İçel, Samsun, Zonguldak, Denizli, Malatya.

Anket sonuçlarının detayları için lütfen tıklayın.