KARABAĞ RUS ‘BARIŞI KORUMA’ GÜCÜ: MOSKOVA KAFKASYA’DA NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

LinkedIn

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın

KARABAĞ RUS ‘BARIŞI KORUMA’ GÜCÜ: MOSKOVA KAFKASYA’DA NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Dr. Can Kasapoğlu, Güvenlik & Savunma Programı Direktörü, EDAM

Oğul Tuna, Araştırmacı, EDAM

 

Yönetici Özeti

  • Rusya Federasyonu Karabağ Barış Gücü, bir barış gücü misyonu kapsamının ötesine geçerek, bölgedeki fiili Ermeni işgal yönetimi ile sistematik siyasi-askeri ve ekonomik ilişkiler kurmaktadır. Altyapı, iktisadi hayat ve kamu idaresi alanındaki faaliyetler de, bu bağlamda dikkat çekicidir.

 

  • Barış gücü misyonunun görev süresinin ucu açık bir takvim ile belirlenmesi, söz konusu faaliyetin, fiili durumun tahkim edilmesi ve kalıcı bir hal alması amacını taşıdığını göstermektedir. Moskova’nın, ‘görevini tamamlayarak Karabağ’dan çekilmek’ gibi bir vizyonu yoktur.

 

  • Askeri olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye ve Ukrayna tecrübelerinden elde ettiği kazanımların, Karabağ Barış Gücü’ne aktarıldığı müşahede edilmektedir. Ayrıca, ilgili görev kuvvetinin muharebe kuruluşunda, barışı koruma görevlerine tahsis edilmiş birlikler dışında, elit muharip unsurlar ve istihbarat unsurları bulunması da, üzerinde durulması gereken bir diğer konudur.

 

  • Karabağ Savaşı sırasında, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk robotik harp kabiliyetini de kullanarak, Rus silahları ile teçhiz edilmiş Ermeni birliklerine karşı ezici bir askeri-teknolojik üstünlük ortaya koyması, Rus strateji çevrelerinde endişe ile karşılanmıştır. Türkiye – Azerbaycan savunma entegrasyonunun geleceği, söz konusu kaygıları artıran bir diğer faktördür. Belirtilen nedenlerle, Rus Barış Gücü, bölgede, çatışmaların engellenmesi ve hayatın normalleşmesinin ötesinde, Moskova’nın jeopolitik çıkarlarının korunması ve Türkiye – Azerbaycan ittifakının dengelenmesi misyonunun uygulayıcısı konumundadır.

 

  • Karabağ Ermeni işgal idaresi ile Rusya Federasyonu arasında doğrudan bir stratejik hava köprüsü kurulması çalışmaları dikkat çekicidir. Bahse konu hattın, Moskova ile Azerbaycan toprakları üzerinde inşa edilmiş olan Karabağ Ermeni işgal idaresi arasında gelişen entegrasyonu ileri bir aşamaya taşıyacağı değerlendirilmektedir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın