Kimyasal ve Biyolojik Silahlar

LinkedIn
Kimyasal Silah Geliştirme, Üretme, Depolama ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme (KSS)

Kimyasal Silah Sözleşmesi tarafları; kimyasal silah geliştirmemek ve üretmemekle yükümlüdürler. Öte yandan taraflar, kimyasal silah elde edip stoklayamaz, bu silahları saklayamaz, doğrudan veya dolaylı olarak bir başkasına aktaramazlar. Taraflar kimyasal silah kullanamaz; kimyasal silah kullanımı için askeri operasyonlara giremez; sözleşmede taraflara yasaklanmış hiçbir eylemde bir başkasına yardım edemez ya da onları ikna edemezler. KSS hâlihazırda var olan stokların ve üretim tesislerinin imha edilmesini gerektirir.

Kimyasal Silah Sözleşmesi 13 Ocak 1993’te imzaya açılmıştır.

KSS 29 Nisan 1997’de yürürlüğe girmiştir.

Türkiye sözleşmeyi 14 Ocak 1993’te imzalamıştır.

TBMM sözleşmeyi 12 Mayıs 1997’de kabul etmiştir.

Anlaşmanın tam metnine erişmek için tıklayınız

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirli Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Depolanmasını Yasaklayan Sözleşme (BTSS)

Bakteriyolojik ve Zehirli Silahlar Sözleşmesi’ne taraf devletler, mikrobik ya da diğer biyolojik zehir çeşitlerinin koruyucu olarak barışçıl amaçlar için gereken miktardan fazlasını geliştiremez, üretemez, depolayamaz ya da edinemezler. Taraflar düşmanca amaçlar için veya silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zarar vermek amaçlı ya da daha sonra barışçıl kullanıma çevirmek için (sözleşme yürürlüğe girdikten en geç 9 ay sonra) zehirli veya diğer biyolojik silah çeşitlerini geliştiremez, üretemez, depolayamaz ve elde edemezler. Bu silahları, zehirleri ve donanımları herhangi bir alıcıya aktaramaz ve hiçbir şekilde onlara yardımcı olamaz, onları teşvik edemez ya da üretim için ikna edemezler. Sözleşmenin tarafları kendi toprakları üzerinde bunları engellemek için gereken önlemleri almakla yükümlüdürler.

10 Nisan 1972’de imzaya açılmıştır.

26 Mart 1975’te yürürlüğe girmiştir.

Türkiye sözleşmeyi 10 Nisan 1972’de imzalamıştır.

TBMM 25 Ekim 1974’te kabul etmiştir.

 

Anlaşmanın tam metnine erişmek için tıklayınız

Asfiktik, Zehirli veya Diğer Gazların ve Bakteriyolojik Yöntemlerin Savaşta Kullanılmasını Yasaklayan Protokol (Cenevre Protokolü)

Cenevre Protokolü asphyxiating, zehirli veya diğer gazların ve bakteriyolojik yöntemlerin savaşta kullanılmasını yasaklar. Fakat önemli olarak Cenevre Protokolü bu silahların üretimini ya da depolanmasını yasaklamaz.

17 Haziran 1925’te imzaya açılmıştır.

Protokol kabul edildiği tarihten itibaren bütün taraflar için yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Cenevre Protokolünü 5 Ekim 1929’da kabul etmiştir.

 

Anlaşmanın tam metnine erişmek için tıklayınız