Osman Kavala Davası ve Uluslararası Kamuoyu

LinkedIn

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın

OSMAN KAVALA DAVASI VE ULUSLARARASI KAMUOYU

Sinan Ülgen – EDAM Başkanı

 

Uluslararası basının Türkiye analizi, ülkemizin yurt dışı imajının oluşmasında büyük öneme sahiptir. Nitekim Türkiye ile ilgili haberler son yıllarda gerek olumlu gerek olumsuz yönleriyle yurtdışı basında çokça yer almıştır. Olumlu haberlerin ağırlığını Türkiye’nin bölgesinde artan diplomatik ağırlığı, başta İnsansız Hava Araçları olmak üzere gelişen askeri teknolojisi, pandemi döneminde sağlık altyapısının performansı, sivil toplumunun renkliliği ve aktivitesi gibi haber analizleri oluşturmuştur. Buna karşılık olumsuz haberler arasında demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair görülen noksanlıklar, makro ekonomik istikrarsızlık ve zaman zaman kullanılan çatışmacı dış politika söylemi ön planda gelmiştir. Hal böyle olmakla birlikte, en azından dış basının ilgisi açısından bakıldığında, Türkiye ile ilgili olumsuz algı kategorisinde Osman Kavala davasının özel bir yeri bulunmaktadır. Bu davanın gidişatı ile ilgili birçok gelişme, dış basında kendisine yer bulmuştur.

Bu araştırma dahilinde, Osman Kavala davasının Türkiye’nin imajına olan zararın anektodik bir anlatımdan ötesine geçerek, daha somut veriler ışığında temellendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda geliştirilen metodoloji çerçevesinde

  1. İlk aşamada Osman Kavala davası ile ilgili yurtdışı basında 2017 yılından bu yana neşredilen yayınlar toplanmıştır.
  2. Bu yayınlarla ilgili olarak Google’un Duygu Analizi uygulaması kullanılmak suretiyle, içeriklerinin duygusu ölçülmüştür.
  3. Medya kuruluşlarının yanısıra, dünya kamuoyuna yön veren resmi (Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi) ve düşünce kuruluşları da dahil olmak üzere önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yayınları incelenmiştir.
  4. Türkiye dostluğu ile tanınan, Türkiye’nin stratejik önemine müdrik ve zor zamanlarda da ülkemize destek vermiş olan yabancı kamuoyu önderlerinin söylemleri incelenmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın