Türk Kamuoyu Ermeni Meselesine Yalnızca Üzgün

LinkedIn

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

2015 Osmanlı Ermenileri’nin tehcirinin yüzüncü yılı olması itibariyle, bu facianın gerçek yüzü konusundaki tartışmalar açısından önemli bir yıl olacaktır. EDAM’ın kamuoyu anketine göre, Türk kamuoyunun ciddi bir kısmı hükümetin yüz yıl önceki bu facia için üzüntüsünü dile getirmekten öte bir adım atmamasını istemektedir. Katılımcıların yalnızca yüzde 9’u soykırım iddialarının kabul edilmesini, bir diğer yüzde 9’u ise özür dilenmesini desteklemektedir. En çok tercih edilen seçenek Türkiye’nin üzüntüsünü dile getirmesi yönündedir. Katılımcıların yüzde 21’i herhangi bir adım atılmasına karşıdır. Dış politika uzmanları arasında meselenin soykırım olarak tanınmasına destek yüzde 19 ile kamuoyundan bir nebze daha yüksektir. Uzmanların en çok tercih ettiği seçenek hükümetin her tarafın çok sayıda kayıp verdiğini vurgulayıp, üzüntüsünü dile getirmesidir.

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın