Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi

LinkedIn

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın

Bir ülkenin rekabet gücü, verimliliğini etkileyen unsurların bileşiminden oluşmaktadır. Verimliliğinin sınırları ile bir ülkede ulaşılabilecek refah seviyesi de belirlenmiş olur. Bir ekonomi ne kadar rekabetçi olursa, yatırımların geri dönüşü artar ve büyüme hızları yükselir. Türkiye’de rekabetçiliğin bölgesel dağılımını araştırmak suretiyle bölgesel kalkınma, refah üretimi, refah dağıtımı ve demokrasi ekonomi ilişkisine dair politikalara katkı sağlamayı amaçlayan EDAM, ilk olarak 2009 yılında EDAM İl Bazında Rekabet Endeksi çalışmasını yapmıştır. EDAM 2009 yılındaki çalışmasını TÜRKONFED ile işbirliğiyle güncelleyerek hazırladığı bu raporla, bölgesel rekabetçilik endeksini yaratmak amacıyla il düzeyi devam ettirmiş; fakat hem veri setini genişletmiş, hem de yenilenmiş metodoloji ile endeksi 2008 ve 2014 olarak tekrardan hesaplamıştır. İl bazında yapılan bu çalışmayla, rekabetin ülke genelinde nasıl yayıldığı, rekabetin hangi unsurlarının il bazında farklılaştığı tespit edilmektedir. Endeksin 2008 ve 2014 gibi iki farklı zaman dilimi için hesaplanması da, rekabet alt kalemlerinin il bazında nasıl farklı geliştiğinin görülmesi açısından önemlidir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın