Türkiye’de Nükleer Enerji ve Emniyeti

LinkedIn

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

EDAM’ın Türkiye’nin nükleer enerji planları konusundaki yeni raporu nükleer emniyet konusuna eğilmektedir. İlk bölümde nükleer tesislerin, maddelerin ve personelin maruz kaldığı fiziksel tehditler kapsamlı olarak ele alınmaktadır ve Türkiye’nin maruz kalabileceği devlet kaynaklı veya asimetrik tehditlerin gelecekteki nükleer programına nasıl riskler teşkil edebileceğini tartışılmaktadır. İkinci bölümde Türkiye’nin denetimsel, idari, sivil/askeri kabiliyetleri incelenmekte ve gelecekte nükleer programının emniyetini sağlayabilmek için bu alanlardaki eksikliklerini ne yönde gidermesi gerektiğine bakılmaktadır. Üçüncü bölümde, Türkiye’nin geleneksel olarak transit ülke olması itibariyle mustarip olduğu nükleer kaçakçılık meselesi incelenmekte, son bölümde ise büyük resmin bir analizi yapılıp, Ankara’nın gelecekte öncelikli olarak atması gereken adımlar sıralanmaktadır.

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın