Türkiye’de Uygulanabilecek bir Karbon Vergisi Tasarımı için Seçenekler

LinkedIn

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Bu EDAM politika kağıdında, Araştırma Görevlisi Gökşin Bavbek Türkiye’de uygulanabilecek olası bir karbon vergisi sisteminde göz önüne alınması gereken temel tasarım unsurlarını incelemektedir. Raporda ele alınan hususlar, vergi miktarının belirlenmesi, verginin uygulanabileceği sektörlerin ve gazların belirlenmesi, vergi gelirlerinin kullanımı ve verginin ekonomiye olumsuz etkilerinin nasıl azaltılabileceği gibi konuları içermektedir. Son bölümde ise, Türkiye’de ekonominin ve karbon salımlarının durumundan hareketle, en az maliyetle en çok azaltımı sağlayacak bir vergi politikası için politika önerileri getirilmektedir.

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın