Türkiye’nin Nükleer Politikalarının Bir Değerlendirmesi

LinkedIn

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Türkiye uzun yıllardır var olan nükleer enerji üretme arzusunu gerçekleştirmek için somut adımlar atmaktadır. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi İzak Atiyas, yazdığı EDAM Tartışma Kağıdı’nda Türkiye’de nükleer enerji alanındaki yakın dönemdeki gelişmeleri incelemekte ve ülkenin bu alandaki politikalarını değerlendirmektedir. Tartışma kağıdında ülkedeki yasal çerçeveyi ve mevzuatları değerlendirilmekte ve Sinop ile Akkuyu projeleri arasında kıyaslamalar yapılmaktadır.

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın