Ulusal Katkı Niyeti Hazırlamak: Türkiye için hesaba katılması gerekenler

LinkedIn

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Kyoto sonrası dönemde yürütülen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 2015 yılının son ayında Paris’te gerçekleşecek olan iklim değişikliği konferansı yeni bir küresel iklim değişikliği rejiminin kurulabilmesi için son bir fırsat teşkil etmektedir. Konferansın öncesinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan tüm ülkelerin sera gazı azaltım planlarını sunması gerekmektedir. Bu azaltım planlarına ‘Ulusal Katkı Niyet Beyanı'(INDC) adı konulmuştur. Dünyadaki pek çok ülke planlarını sunmuşken Türkiye’nin katkı planı halen hazırlanma aşamasındadır. Araştırma görevlisi Gökşin Bavbek bu EDAM tartışma kağıdında Türkiye’nin ulusal katkı planı hazırlanırken hesaba katılması gereken farklı noktaları ele almaktadır. Raporda diğer gelişmekte olan ülkelerin katkı belgelerinden de örnekler verilerek özellikle ‘adalet ve azaltım hırsı’ kavramlarının bu belgelerde nasıl gösterildiği incelenmektedir.

Yayının Türkçesine Ulaşmak İçin TıklayınYayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın