Uzay Silahları Kontrol Anlaşmaları

LinkedIn

Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dâhil Uzayın Keşfi ve Kullanımında Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması (Dış Uzay Antlaşması)

Çok taraflı anlaşma Dünya yörüngesine, Ay üzerine, gök cisimlerine, uzaya, nükleer silah ve kitle imha silahlarının yerleştirilmesini, Ay ya da herhangi bir gökcisminin, herhangi bir deneme testi de dâhil olmak üzere askeri amaçlarla kullanımını, yasaklar.

27 Ocak 1967’de imzaya açılmıştır.

10 Ekim 1967’de yürürlüğe girmiştir.

Türkiye anlaşmayı 27 Ocak 1967’de imzalamıştır.

TBMM 27 Mart 1968’de kabul etmiştir.

Anlaşmanın tam metnine erişmek için tıklayınız

Ay ve Diğer Gök Cisimleri ile ilgili Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma (Ay Anlaşması)

Anlaşma Dış Uzay Antlaşması’nın yerine geçer ve Dış Uzay Antlaşması’nda öngörülen Ay ve diğer gök cisimlerinin askersizleştirilmesini doğrular. Ayrıca anlaşma Ay üzerinde güç kullanımı ya da güç kullanımının tehdidi, ya da herhangi başka tehdit ve düşmanca faaliyetin yürütülmesini yasaklar. Anlaşmaya göre Ay yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılabilir. Taraf devletler, nükleer silah taşıyan ya da herhangi başka silah veya kitle imha silahı taşıyan aygıtları Ay üzerine ve yörüngesine yerleştiremez.

18 Aralık 1979’da imzaya açılmıştır.

11 Temmuz 1984’te yürürlüğe girmiştir.

Türkiye anlaşmaya taraf değildir.

Anlaşmanın tam metnine erişmek için tıklayınız