Yeni Türkiye Dış Politikasında Karadeniz Bölgesi

LinkedIn

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Soğuk Savaş’ın sonundan bu yana Geniş Karadeniz Bölgesi ciddi değişiklikler geçirmiştir. Her ne kadar bölgede politik, ekonomik ve askeri alanlarda işbirliği için bazı başarılı teşebbüslerde bulunulmuş olunsa da, bölgeleşme politikaları yetersiz kalmıştır. Bu rapor son yirmi senenin analizinin yapılabilmesi adına bölge hakkında kısa bir geçmiş sunarak başlamaktadır. Sonrasında ise Türkiye’nin Geniş Karadeniz Bölgesi için uygulaması öngörülen dört önemli prensipten ve bu prensiplerin artı ve eksilerinden bahsedilmektedir. Bu prensipler; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün güçlendirilmesi, Rusya ile ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve Rusya’nın çok yönlü girişimlere dahil edilmesi, büyük güçler arası rekabetin engellenmesi ve Karadeniz bölgesinde devletlerarası ve/veya iç savaşların engellenmesidir.

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın