Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nden Beklentiler

Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nden Beklentiler
02.11.2023

Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nden BeklentilerÖncü yapay zeka modellerinin ve bu modelleri geliştiren şirketlerin hayatımıza girmesiyle birlikte, yapay zekanın gelecekteki potansiyel etkileri, hatta şu an güncel olarak gözlemleyebildiğimiz sonuçları, yapay zeka merkezli tartışmaları özellikle son bir yılda oldukça popülerleştirerek, bu tartışmaları ağırlıklı olarak politika yapıcıların, araştırmacıların ve akademisyenlerin üzerine eğildiği bir konu olmaktan çıkartarak gündemin önemli bir parçası haline getirmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ise, küresel çapta, öncü yapay zeka modellerinin olası yıkıcı etkilerinin önüne geçmek ve bu teknolojilerin, teknoloji şirketleri tarafından  hukuka uygun ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesi için gerekli regülasyonların ve politikaların oluşturulmasına yönelik girişimler hızlı bir şekilde önem ve ivme kazanmaktadır.  Ekim ayında Birleşmiş Milletler yapay zeka teknolojilerinin küresel yönetişimi ve olası güvenlik risklerini gidermeye yönelik ortak bir yaklaşım benimsenmesine katkı sağlamak için farklı alanlardan 32 uzmanı bir araya getiren disiplinlerarası Yapay Zekaya İlişkin Üst Düzey Danışma Organı’nı oluşturmuştur. Aynı zamanda Avrupa Birliği, güncel olarak bir Yapay Zeka Yasası üzerinde çalışmaktadır ve bu yasa üzerinde 2023 yılının sonlarına doğru bir anlaşmaya varılması beklenmektedir.


Yapay zeka teknolojilerini regüle etme ve bu teknolojilerin ekonomik, sosyal ve hukuki boyutlarını göz önünde bulunduran kapsamlı bir yaklaşım benimseme girişimleri için ise içinde bulunduğumuz hafta özel bir önem taşımaktadır. 30 Ekim 2023’te ABD’nin yapay zeka teknolojilerinin güvenli ve güvenilir olmasını ve bu doğrultuda yeni standartlar oluşturmayı hedefleyen bir kararname yayınlaması ve yine aynı gün G7’nin özellikle üretken yapay zeka(generative ai) modellerine odaklanan bağlayıcı olmayan bir yönetmelik üzerinde anlaşmaya varması bu hafta içerisinde tanık olunan önemli gelişmelerdir. Ancak Türkiye’nin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bakan Yardımcısı seviyesinde iştirak sağladığı 1-2 Kasım tarihlerinde Londra’da düzenlenecek ilk küresel Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi ayrı bir önem taşımaktadır.Makalenin Tamamını Okumak İçin Tıklayın