Bu program başlığı altında EDAM iki ana konuya eğilmektedir. Dış Politika başlığı altında Türkiye’nin küresel ve bölgedeki oyuncularla ve BM gibi uluslararası kurumlarla ilişkileri incelenmekte; Atlantik Ötesi Güvenlik ve İlişkiler başlığı altında da Türkiye-ABD, Avrupa Birliği-ABD ve NATO ilişkileri incelenmektedir.