Yeşil Dönüşüm ve Dış Ticaret: Almanya-Türkiye ilişkileri

Yeşil Dönüşüm ve Dış Ticaret: Almanya-Türkiye ilişkileri


Yeşil Dönüşüm ve Dış Ticaret: Almanya-Türkiye ilişkileriTürkiye, 2021 yılının sonunda, 2016 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nı onaylayacağını açıklamıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı da dahil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışındaki uluslararası gelişmeler, Türkiye’nin de küresel olarak gerçekleşen yeşil dönüşüm sürecindeki politikasını gözden geçirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.


Bu makale, Türkiye’nin yeşil ekonomi alanındaki potansiyelini ticari açıdan ele almayı amaçlamaktadır. Bunun için yeşil ekonominin hesaplanmasını sağlayabilecek yeni bir metodoloji de sunulmaktadır. Ticaret analizi altında, Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Altyapı, Ulaşım Teknolojileri ve Yeşil İnşaat sektörlerinde yer alan 41 ürün incelenmiştir.


Ticari analizin yanı sıra, bu araştırma Yeşil Ekonomi alanındaki tartışmaları derinleştirmek adına iki ek bölüm daha içermektedir. İlk olarak, Neave O’Clery, Muhammed Ali Yıldırım ve Ricardo Hausmann tarafından geliştirilen yeni bir metodolojiye yer verilmiştir. Bu bilim insanları, Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler modelini temel alan üretken bir ekosistem haritası oluşturmuşlardır. Bu makale, ekosistem haritasının yardımıyla, Türkiye’nin üretim ve ihracat alanlarında karşılaştırmalı olarak üstün olabilecekleri bir grup ürünü ve onların ilgili HS kodlarını sunmaktadır. İkinci olarak, yeşil teknoloji girişimlerinin yeşil enerjiye olan katkılarına odaklanan bu makale, hem Türkiye’nin hem de bu alanda başta gelen ticari ortağı konumundaki Almanya’nın yeşil girişimcilik ekosisteminlerinin gelecekteki olası entegrasyon potansiyelinin görüntüsünü sunmaktadır.


Türkiye’nin ticaret hacminin azımsanmayacak bir bölümünü yeşil ekonomi bileşenleri oluşturmaktadır. Toplam ticaret hacmi ile karşılaştırıldığında, genel yeşil ekonomi ihracatının Bileşik Yıllık Büyüme Hızı (BYBH) %5,5 iken ulusal ortalama %3,5’tir. Ayrıca, yeşil ekonomi ithalatının büyüme oranı %4,1 iken toplam ithalatın büyüme oranı %1,2’dir. Son on yılın verilerine dayanarak, yeşil ekonominin büyüme hızının toplam ticaretten daha fazla olduğu ve gelecekteki fırsatlar için geliştirilmeye açık olduğu söylenebilir.


Analiz, yeşil ekonominin üç farklı sektörünün, (Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Altyapı, Ulaşım Teknolojileri, Yeşil İnşaat) Türkiye’nin ekonomisi ve ticari ilişkileri üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle Almanya’nın, Türkiye’nin diğer ticari partnerleriyle kıyaslandığında yadsınamaz bir katkısı söz konusudur. Analizlerimizin sonucuna göre, Almanya Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Altyapı sektörlerindeki hem ihracat hem de ithalatta Türkiye’nin bir numaralı ticaret partneri olarak yer almaktadır. Yeşil Ulaşım sektöründe Almanya ihracatta birinci, ithalatta ise Çin’in gerisinde kalarak ikinci sırada yer almaktadır. Son olarak, Yeşil İnşatta, Almanya ihracatta Irak ve İsrail’in ardından üçüncü, ithalatta ise birinci sırada yer almaktadır.


Bu makalede de ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, Almanya Türkiye’nin yeşil ekonomi ihracatının %15,5’ini almakta, toplam yeşil ekonomi ithalatının ise %20,4’ünü tedarik etmektedir. Şu anda Almanya, Türkiye’nin yeşil ekonomisine katkı sağlayan 567 milyon dolarlık ithalat rakamı ile birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ithalatında ise Almanya, 1,2 milyar dolarlık değeriyle ikinci sırada yer almaktadır. Önemli bir stratejik ticari partner olan Almanya, hem ihracat hem de ithalat alanlarında Türkiye’nin yeşil ekonomi ticaret değerleri açısından AB üyeleri arasında birinci sırada yer almaktadır.


Ticaret potansiyeli hem Türkiye hem Almanya’nın yeşil teknoloji girişimlerinde gözlemlenmektedir. Her iki ülkenin de yeşil ekonomisi, yeşil teknoloji girişimlerinin dinamizminden büyük fayda sağlamaktadır. Kültürel bağlar ve uzun bir ticari iş birliği geçmişsine sahip olmak, her iki ülkenin yeşil teknoloji girişim ekosistemini bir araya getirmek için uygun zemin sağlamaktadır.Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın          Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın