Yanlış Bilgilendirme, Malinformasyon ve Dezenformasyon Üzerine Bir Rehber

 Yanlış Bilgilendirme, Malinformasyon ve Dezenformasyon Üzerine Bir RehberGİRİŞ

Dezenformasyon yeni bir sorun ve olgu olmamakla birlikte, birçok farklı boyutuolan popüler bir tartışma konusu ve hatta dillere pelesenk olmuş bir kelime haline gelmiştir. Dezenformasyon hem sosyal hem de siyasi sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle dezenformasyonun etkilerini, doğasını ve buna karşı koyabilecek stratejileri anlamak için çok boyutlu bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Dezenformasyonun toplumlara sunduğu önemli zorlukları anlamak için mevcut medya ekosistemimizin dinamiklerini ve bağlamını anlamak ve analiz etmek gerekir. Buna ek olarak, dezenformasyonu tanımlayan kriterler ve dezenformasyonu tespit etmek için geliştirilen yaklaşımlar ve çerçeveler, dezenformasyonla ilişkili zorlukları ve sorunları ele almak için politikaların benimsenmesinde önemli bileşenlerdir. Dolayısıyla, dezenformasyonla mücadele için geliştirilen politikalar, dezenformasyonu çevreleyen anlamsal tartışmalara içkin olarak bağlıdır. Sonuç olarak, bu çalışma dezenformasyon, etkileri, literatür ve dezenformasyonla ilgili zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilen yaklaşımlar hakkında kapsamlı ve özlü bir genel bakış sağlamayı amaçlamaktadır.Makalenin Tamamını Okumak İçin Tıklayın