Araştırma Ekibimiz

Araştırma Ekibimiz


TACAN İLDEM

Başkan, EDAM

2020 Nisan ayına kadar NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem 2019 Londra Liderler Zirvesi kararı uyarınca NATO Genel Sekreteri tarafından oluşturulan NATO 2030 Değerlendirme Süreci Bağımsız Uzmanlar Grubunda görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Büyükelçi İldem 1978 ile 2021 yılları arasındaki uzun meslek hayatında Türkiye’yi AGİT Daimi Temsilcisi, NATO Daimi Temsilcisi ve Lahey Büyükelçisi görevlerinde temsil etti. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Dişişleri Başdanışmanı ve Sözcüsü görevlerinde bulundu. Mesleğinin daha önceki yıllarında ise Brüksel’de NATO Daimi Temsilciliğinde, Yeni Delhi, Vaşington ve Atina Büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde görev yaptı.

SİNAN ÜLGEN

Direktör, EDAM

Sinan Ülgen 1987 senesinde Virginia Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri ve ekonomi alanlarında çift ana dalla mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine Belçika’nın Brugge kentinde bulunan Avrupa Koleji’nde devam etmiş ve 1990 senesinde Avrupa ekonomik entegrasyonu üzerine yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kariyer diplomatlığına başlamıştır. 1992’de Brüksel’de Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciği’na atanmış ve Türkiye-AB gümrük birliği anlaşması müzakerelerini yürüten ekibin bir mensubu olmuştur.


Ülgen İstanbul Ekonomi Danışmanlık’ın kurucu ve yönetici ortağıdır. Firma uluslararası şirketlerin piyasaya giriş stratejileri, Türkiye’yle alakalı siyasi ve ekonomik riskler ve mevzuat meseleleri üzerine odaklanmaktadır.


Ülgen aynı zamanda İstanbul merkezli Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM) direktörüdür ve Brüksel’deki Carnegie Europe’ta misafir araştırmacıdır. Araştırmaları ve görüş yazıları, Carnegie Endowment of International Peace, Center for European Policy Studies, Center for European Reform, Atlantic Council, German Marshall Fund, Brookings ve World Economic Forum’un yanı sıra, Le Figaro, Financial Times, Wall Street Journal, European Voice, Project Syndicate ve Uluslararası New York Times gibi gazetelerde yayınlanmıştır. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri üzerine Kemal Derviş ile kaleme aldıkları bir kitabın ortak yazarıdır ve uluslararası basında Türkiye’ye dair gelişmeler konusunda görüşlerine sıkça yer verilmektedir. Ülgen Roma’daki NATO Savunma Koleji’nin akademik danışma kurulunda görev almıştır. World Economic Forum’un Avrupa Konseyi’nin bir mensubu olmuştur. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in oluşturduğu bir uluslararası politika uzmanları oluşumunun parçası olmuştur.

ÇİĞDEM ÜSTÜN

Genel Sekreter

Çiğdem Üstün, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra ve İngiltere’de East Anglia Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Limerick Üniversitesi’nden (İrlanda) AB ve Türk Güvenlik Kültürlerinin Karşılaştırılması üzerine Avrupa Çalışmaları alanında yaptığı doktora tezi 2010 yılında I.B. Tauris tarafından basılmıştır. 


Doçentliğini Avrupa Çalışmaları alanında almıştır. İlgi alanları Avrupa entegrasyonu, genişleme, AB-Türkiye ilişkileri, Türk dış politikası ve AB Komşuluk Politikaları’dır. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Üstün, Limerick Üniversitesi, Katanya Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 


Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği (DEMIS) ve E-TEAM üyesidir. 


2019 yılında yardımcı editör olarak Uluslararası İlişkiler (SSCI) dergisinin editör kadrosuna katılmıştır. Uzmanlık alanlarında yayınlanmış çok sayıda makale, kitap ve kitap bölümü ve görüş yazıları bulunmaktadır. GMF US On Turkey Series, Australian Institute of International Affairs, E- ir gibi platformlarda görüş yazıları yayınlanmıştır. 2024 yılında Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’nde Avrupa’nın geleceği üzerine “Future of Europe: Reflections from Türkiye” temalı bir özel sayının editörlüğünü üstlenmiştir.


AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu, 7. Çerçeve Programı, H2020, Katılım Öncesi Mali Yardım Bilgi ve İletişim Programı, ve Sivil Düşün Programı gibi programlar tarafından desteklenen bir dizi projede çalışmıştır.

ZEYNEP ALEMDAR

Dış Politika Programı Direktörü

Zeynep Alemdar, İstanbul'daki Okan Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tam profesör olarak görev yapmakta olup aynı zamanda EDAM'da Dış Politika Programı Direktörlüğü yapmaktadır.


Akademik araştırmaları demokratikleşme, Türkiye'deki konular, eleştirel güvenlik perspektifleri, Türkiye-AB ilişkileri ve Türk dış politikası gibi geniş bir yelpazeye odaklanmaktadır. 2023 yılında Palgrave MacMillan yayınevi tarafından Harun Arıkan ile birlikte "Turkey's Challenges and Transformation: Politics and Society on the Centennial of the Republic" adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır. Alemdar, International Studies Perspectives ve Turkish Policy Quarterly dergilerinin editörlük kurullarında görev almıştır.


Portland State Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları Merkezi ve Mark O. Hatfield Hükümet Okulu'nda misafir profesör olarak görev yapmıştır ve Carnegie Endowment for International Peace'in Euro-Atlantic Security Initiative bünyesinde Next Generation Hurford Fellowship ödülünü kazanmıştır.


Avrupa Birliği, UN Women ve Dünya Bankası projeleri için kapsamlı politika odaklı araştırmalar yapmış ve Kennan Enstitüsü, Washington Enstitüsü for Near East Policy, OSCE, IMF, AB Parlamentosu gibi çeşitli kurumlarda çeşitli projelerde ve tartışmalarda yer almıştır. Financial Times, BBC, VOA gibi ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında ilgi alanlarıyla ilgili konularda yer almaktadır.


Avrupa Liderlik Ağı Yürütme Kurulu üyesi olan Alemdar, Türkiye'de Kadın Dış Politika İnisiyatifi'nin kurucusudur ve uluslararası ilişkiler ve dış politika yapımında kadınların seslerini yükseltmek için 100'den fazla kadın akademisyen ve uzmanı bir araya getirmektedir.


Lisans derecesini İstanbul'da bulunan Galatasaray Üniversitesi'nden Ekonomi alanında, yüksek lisans derecesini Diplomasi alanında Patterson School of Diplomacy'den ve Siyaset Bilimi alanında doktora derecesini Kentucky Üniversitesi'nden almıştır.

EKİN BALKAN

EDAM Analist