Hakkımızda


Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. EDAM’ın ana çalışma alanları:

  • Dış siyaset ve güvenlik,
  • Türkiye-AB ilişkileri,
  • Enerji ve iklim değişikliği politikaları,
  • Ekonomi ve küreselleşme,
  • Silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi,
  • Siber politikalar programını kapsamaktadır.
 

EDAM, Türkiye’nin yeni dünya düzeni içinde alacağı yeri belirleyecek politika alanlarına dair görüş oluşturmak suretiyle Türkiye içinde ve dışında karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. EDAM bu çerçevede araştırmalar yapmasının yanı sıra düzenli yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar düzenlemektedir. EDAM aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli kuruluşlar ile ortak araştırma ve yayın konularında işbirliği yapmaktadır.

EDAM dünya düşünce kuruluşları sıralamasında Türkiye’den en iyi dereceyi elde eden kuruluşlar arasında olmaya devam etmektedir.University of Pennsylvania tarafından düzenlenen 2015 sıralamalarında EDAM, 8 farklı kategoride sıralamaya giren tek Türk düşünce kuruluşu olmuştur. MENA bölgesinde 9. sırayı alan EDAM, dünyanın en iyi savunma ve güvenlik enstitüleri arasında 15. en başarılı düşünce kuruluşu etkinliği sıralamasında ise 9. sırayı almıştır.