Bu program başlığı altında küreselleşmenin yönetişimi ve küreselleşmenin Türkiye’ye etkisi konulu çalışmalar yürütülmektedir. Küreselleşmenin ulusal düzeyde daha iyi idare edilebilmesini sağlayacak çözümlerin üretilmesi ve aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak devam eden tartışma ortamına Türkiye’nin tecrübeleri ışığında katkıda bulunulması programın temel amacıdır. Dünya ekonomisindeki değişim trendlerinin ve bu değişimin motor ülkelerinin ekonomik açıdan incelenmesi program çerçevesinde yapılacak çalışmalar arasındadır. Uzun vadeli ekonomik perspektiflerin değerlendirilmesi ile Türkiye’nin genel anlamda Avrupa ekonomisine yapacağı katkının saptanması da bu program altında yürütülen araştırma projelerinin hedeflerindendir.