Araştırma Ekibimiz

Sinan Ülgen


Başkan, EDAM

Sinan Ülgen 1987 senesinde Virginia Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri ve ekonomi alanlarında çift ana dalla mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine Belçika’nın Brugge kentinde bulunan Avrupa Koleji’nde devam etmiş ve 1990 senesinde Avrupa ekonomik entegrasyonu üzerine yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kariyer diplomatlığına başlamıştır. 1992’de Brüksel’de Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciği’na atanmış ve Türkiye-AB gümrük birliği anlaşması müzakerelerini yürüten ekibin bir mensubu olmuştur.

Ülgen İstanbul Ekonomi Danışmanlık’ın kurucu ve yönetici ortağıdır. Firma uluslararası şirketlerin piyasaya giriş stratejileri, Türkiye’yle alakalı siyasi ve ekonomik riskler ve mevzuat meseleleri üzerine odaklanmaktadır.

Ülgen aynı zamanda İstanbul merkezli Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM) yönetim kurulu başkanıdır ve Brüksel’deki Carnegie Europe’ta misafir araştırmacıdır. Araştırmaları ve görüş yazıları, Carnegie Endowment of International Peace, Center for European Policy Studies, Center for European Reform, Atlantic Council, German Marshall Fund, Brookings ve World Economic Forum’un yanı sıra, Le Figaro, Financial Times, Wall Street Journal, European Voice, Project Syndicate ve Uluslararası New York Times gibi gazetelerde yayınlanmıştır. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri üzerine Kemal Derviş ile kaleme aldıkları bir kitabın ortak yazarıdır ve uluslararası basında Türkiye’ye dair gelişmeler konusunda görüşlerine sıkça yer verilmektedir. Ülgen Roma’daki NATO Savunma Koleji’nin akademik danışma kurulunda görev almıştır. World Economic Forum’un Avrupa Konseyi’nin bir mensubu olmuştur. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in oluşturduğu bir uluslararası politika uzmanları oluşumunun parçası olmuştur.


Ussal Şahbaz

USSAL ŞAHBAZ
CEO

Daha önce, General Electric (GE)’nin dünyadaki 8 inovasyon merkezinden biri olan GE İstanbul İnovasyon Merkezi’nin direktörlüğü görevini üstlenen Ussal Şahbaz, CEO olarak EDAM’a Temmuz 2018’de katıldı. Ussal Şahbaz, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’da inovasyon çalışmaları programını kurmuş ve yönetmiştir. 2015 yılında ise Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda dünya çapında think tankleri bir araya getiren Think 20 grubunun başkanlığını ve iş dünyasını bir araya getiren Business-20 grubunun içerik yöneticiliğini ve yapmıştır.

Ussal Şahbaz, Harvard Üniversitesi’nden “Kamu Yönetimi ve Uluslararası Kalkınma” alanında lisansüstü derecesini 2010 yılında almıştır. Şahbaz’ın iktisat alanında Bilkent Üniversitesi’nden yüksek lisans (2006), Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden lisans (2003) dereceleri bulunmaktadır. Ussal Şahbaz, 2005-8 arasında Rekabet Kurumu uzmanı, 2010 yılında Washington D.C.’de Dünya Bankası danışmanı olarak çalışmıştır.


Ceyda Yücekal

CEYDA YÜCEKAL
Genel Sekreter, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM)

Ceyda Yücekal 2019 yılında genel sekreter olarak EDAM’a katıldı. Öncesinde, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul İhracatçılar Birliğinde çalıştı. Bu esnada gıda, enerji, sanayi, reklamcılık, tekstil ve ulaşım sektörlerine yönelik fuarlar düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme dalında yüksek lisansını tamamladı.


Emre Kaya

EMRE KÜRŞAT KAYA
Araştırmacı

Emre Kürşat Kaya, Ağustos 2018’de Ekonomi ve Dış Politika Çalışmaları Merkezi’ne (EDAM) araştırma görevlisi olarak katıldı. Emre, 2018 yılında Utrecht Üniversitesi ile Masaryk Üniversitesi’den, Avrupa Yönetimi çift diploma yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans tezi, Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikası ve kalıcı yapılandırılmış iş birliği savunma anlaşması’nın Avrupa Birliği’nin küresel aktörlüğüne etkisi üzerinedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans bölümü’nden mezundur ve Maastricht Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümünde yandal yapmıştır. EDAM’daki çalışmaları, ağırlıklı olarak güvenlik ve savunma, Türkiye-AB ilişkileri, Türk ve AB güvenlik doktrinleri ve Orta Doğu’daki gelişmelere odaklanmaktadır. Akıcı bir seviyede Türkçe, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Aynı zamanda iyi bir Arapça seviyesine sahiptir.


Can Kasapoğlu

CAN KASAPOĞLU
Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü

Dr. Can Kasapoğlu, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM) Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü’dür. Doktorasını Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden, yüksek lisans derecesini de Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü’nden alan Dr. Kasapoğlu, Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji ve Tallinn’de bulunan NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi’nde görev yapmıştır. Harp Çalışmaları (War Studies), askeri-stratejik konseptler, savunma modernizasyonu trendleri ve açık-kaynaklı istihbarat alanlarında faaliyet gösteren Dr. Can Kasapoğlu, Fransa’da FRS, İsrail’de BESA Center ve Almanya’da SWP gibi güvenlik politikaları alanında önde gelen kurumlarda birçok araştırma projesi yürütmüştür.

The National Interest, War on the Rocks gibi savunma bilimleri alanında önemli güncel mecralarda makaleleri bulunan Can Kasapoğlu’nun geniş kapsamlı eserleri arasında, Fransız düşünce kuruluşu FRS tarafından yayımlanan ve Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri içindeki kimyasal harp emir-komuta zincirini inceleyen ‘The Shayrat Connection’ adlı rapor ve NATO Savunma Koleji tarafından yayımlanan, Rusya Federasyonu’nun Ermenistan’daki ileri askeri üslerinin değerlendirildiği rapor da bulunmaktadır.

Dr. Kasapoğlu, the New York Times, Al Jazeera, TRT World, Anadolu Ajansı, BBC, France 24, Deutsche Welle gibi birçok basın kuruluşu için değerlendirmelerde bulunmuştur.


Naz Değirmenci

NAZ DEĞİRMENCİ
Google-EDAM Araştırmacı

Naz Değirmenci, 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Faküktesi’nden mezun olduktan sonra 2013 senesinde İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. 2015 senesinde “International Association of Privacy Protection” (IAPP) tarafından verilerin Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı (CIPP/E) sertifikasını almıştır. 6 sene sektörün önde gelen hukuk bürolarında özellikle gizlilik ve kişisel verilerin korunması, İnternet ve teknoloji hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Şu an IZEN Danışmanlık firmasında, Danışman olarak kişisel verilerin korunması uyum projeleri yönetmekte ve teknoloji konuları odaklı danışmanlık vermektedir. Aynı zamanda Ocak 2019 tarihinden itibaren EDAM bünyesin Google Policy Fellow olarak, yıkıcı teknolojiler, kişisel verilerin korunması, verilerin uluslararası transferi, veri yönetimi, İnternet hukuku konularında çalışmaktadır.


BARIŞ KIRDEMİR
Savunma Analisti


Sine Özkaraşahin


EDAM Araştırmacı

Sine 2019’da Leiden Üniversitesi Uluslararası ve Kuzey Amerika Çalışmaları lisans bölümünden mezun olmuştur. Şu anda, Sciences Po Paris’te Uluslararası Kalkınma (Ortadoğu İlişkileri ve Proje Yönetimi yan dalları ile) üzerine yüksek lisans yapmaktadır. Ottawa Üniversitesi’nden Çatışma Çalışmaları ve İnsan Hakları üzerine yardımcı branşı vardır. Sine, EDAM’a Temmuz 2020 tarihinde, araştırma asistanı olarak katılmıştır. Türkçe, İngilizce’yi ileri seviyede, Fransızca’yı iyi derecede konuşmaktadır. İlgi alanları; göç, politik psikoloji, yapay zeka ve çatışma çözümünde toplum kökenli yöntemler.