Siber Güvenlik: Beşinci Boyutu Anlamak
23.06.2017Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın


Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin TıklayınEDAM Siber Politikalar Kağıtları serisinin ilk yayını olan, “Siber Güvenlik: Beşinci Boyutu Anlamak”, konuya akademik ve profesyonel ilgi duyan okuyucular için giriş düzeyinde bir referans olması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu çerçevede, siber yeteneklerin günümüz mili güvenlik ve milli güç kapasitesi anlayışlarındaki yeri, siber-uzayın özgün nitelikleri, siber güvenlik stratejisi geliştirmenin analitik esasları ve ‘siber güç’ kavramsallaştırmalarına ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır.Hızla gelişen teknoloji ve teknolojiye ulaşım imkanları, uluslararası ilişkilerde fiziksel boyutlara insan-yapımı yeni bir boyut olan siber-uzayın da eklenmesini beraberinde getirmiştir. Öte yandan, bahse konu boyutun karakteristiği, yeni rekabet ve işbirliği parametreleri ile birlikte, yeni bir jeopolitik paradigmayı da ortaya koymaktadır. Bu çalışma, siber-uzayda faaliyet gösteren ve gösterecek olan her bir aktör için stratejik adaptasyon yeteneklerinin birincil önemde olduğunu açıklamakta ve örnekler ile anlatmaktadır.Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın


Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın