Türkiye’de Siber Güvenlik ve Nükleer Enerji
01.01.2016


Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın


Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin TıklayınEDAM’ın bu çalışması siber güvenlik alanında artan tehditleri, kritik altyapı ve nükleer güç santrallerine odaklanmak suretiyle incelemektedir. Bu derlemede, okuyucunun, Türkiye’nin siber güvenlik alanında karşılaştığı güçlükleri anlamasını kolaylaştırmak için yazılmış dört adet birbirini tamamlayan bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde siber savaş kavramına Askeri Meselelerde Devrim olarak nitelendirilmek suretiyle bir giriş yapılmakta ve Türkiye perspektifinden siber alandaki trendlere, artan devlet kabiliyetlerine ve tehditlere bakılmaktadır. İkinci bölümde, Türkiye’nin siber güvenliğini sağlamakla ve siber politikalarını geliştirmekle yükümlü devlet kurum ve kuruluşları ve güvenlik güçleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren hacker grupları incelenerek, Türkiye’de siber güvenlik ortamına bakılmaktadır. Üçüncü bölümde siber uzay, siber saldırganlar ve siber güvenlik başlıklarına kavramsal bir giriş yapmakta ve ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu inceleyerek nükleer güç tesislerinin siber güvenliğinin uluslararası boyutuna odaklanmaktadır. Dördüncü ve son bölümde siber güvenliğin nükleer tesisler özelindeki yeri netleştirilmekte, geçmişteki siber olaylar incelenmekte, halihazırdaki güvenlik açıkları incelenmekte ve Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki dayanıklılığını sağlamaktaki mevcut kabiliyetleri değerlendirilmektedir.Giriş

Bölüm I – Türkiye’nin Gelecekteki Siber Savunma Ortamı

Bölüm II – Türkiye’de Siber Güvenlik

Bölüm III – Uluslararası Çerçevede Siber Güvenlik ve Nükleer Enerji

Bölüm IV – Nükleer Tesislerin Siber Güvenliğine Giriş

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın