EDAM Siber Güvenlik Direktörü, Doçent Doktor Akın Ünver ile sosyal medya platformları, kişisel verilerin paylaşım politikalarını üzerine kısa bir podcast.