Akdeniz Bölgesinde Daha Hızlı bir Ekonomik Bütünleşmenin Yolu Olarak Gümrük Birliği

Akdeniz Bölgesinde Daha Hızlı bir Ekonomik Bütünleşmenin Yolu Olarak Gümrük Birliği
13.10.2011

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın   Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Akdeniz bölgesinde alternatif bir ekonomik bütünleşme modeli, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (OKA) ülkelerinin ekonomik potansiyelini harekete geçirirken, AB-Türkiye-OKA arasında işbirliği için önemli bir fırsat sağlayacaktır. Halihazırda Avrupa ve Akdeniz’in güneyi arasındaki ekonomik bütünleşme, karşılıklı serbest ticaret anlaşmalarının (STA) kademeli olarak hayata geçirilmesi ile sürdürülmektedir. Bu yaklaşım, 2010 yılına kadar Akdeniz çevresinde bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını öngören Barcelona sürecinin bir mirasıdır. Bu bağlamda öncelikle AB ve tek tek OKA ülkeleri arasında, ardından OKA ülkelerinin kendi aralarında serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak, Akdeniz’in etrafında büyük bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması planlanmıştır. Bu vizyonun ilk bölümü büyük ölçüde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir – AB, Libya dışındaki tüm Akdeniz komşularıyla STA anlaşması imzalamıştır.


Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın   Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın