Siber Politikalar & Dijital Demokrasi

EDAM Siber Politikalar Programı, günümüz dünyasının önde gelen siber meselelerini incelemeyi hedeflemektedir. Dijital teknolojilerin ve Internetin günlük yaşantımızın birçok noktasındaki etkisinin gitgide artmasıyla, karşılaşılan zorluklara siber odaklı yaklaşımların ve çözümlerin getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Dijital evren, geleneksel yönetişim kavramlarının siber uzaydaki yeni düzleme nasıl aktarılacağı sorusunu hem devletlerin hem de vatandaşların karşısına çıkarmıştır. EDAM, veri gizliliği ve gözetleme, Internet özgürlükleri, siber güvenlik ve siber savaş gibi başlıkları inceleyerek Türkiye’nin etkin ve kapsamlı siber politikalar geliştirme çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.