Mevcut raporda, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik sorunu karşısında Fransız tutumları üzerinde orta vadeli bir düşünceye zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, daha geniş bir Avrupa bağlamında ikili işbirliği için yeni umutlar sunan, yenilenmiş bir Fransız-Türk diyaloğunun temellerini belirlemeyi öngörmektedir.