Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın

EDAM’ın “Suriye İç Savaşı Serisi” adı altında çıkan yayın serisinin beşinci Tartışma Kağıdı, Suriye’ye yapılacak olası bir askeri müdahalenin farklı boyutlarını incelemektedir. Öncelikle operasyonun hukuki zemini tartışılmaktadır. Ancak bundan daha önemlisi, mevcut askeri hazırlıkların olası bir harekatın boyutu ve tabiatını incelemekte kullanılmasıdır. Son olarak Ankara’nın bakış açısı incelenmekte ve Türkiye’nin içinde bulunabileceği riskler tartışılmaktadır. Çalışmada şu sonuca varılmaktadır: “Türkiye harekâta ne ölçüde müdahil olursa, Suriye’den gelebilecek bir askeri yanıtın gerçekleşme ihtimali de o kadar artmaktadır. Dolayısıyla Ankara’nın, ittifakın saldırısının ilk aşamasının Suriye’deki rejimin misilleme yeteneğini büyük oranda akamete uğratacak stratejik hedefleri (balistik füze sistemleri, KİS harp başlıkları vb.) kapsadığından emin olması gerekecektir. Ancak uzun vadede Ankara’nın güvenliği, uluslararası müdahalenin ardından gelecek koşullar tarafından etkilenecektir. Eğer askeri müdahale, rejimi hem askeri hem de diplomatik açıdan zayıflatırsa, Türkiye uzunca süredir erişilmesi güç gözüken bir hedefini yerine getirmiş olacaktır. Ancak bir o kadar mümkün olan diğer bir olasılık da, kısıtlı bir saldırının Esad rejiminin iradesini güçlendirerek, rejimin, Batı ve müttefiklerine meydan okumaya kararlı Esad yanlısı bölgesel müttefikleriyle birlikte bölgedeki istikrarsızlığı daha da arttırmasıdır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın