Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

EDAM Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen tarafından kaleme alınan bu yazı dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm Türkiye’nin silahların yayılmasının önlenmesine dair yaklaşımına yer vermektedir. İkinci bölümde Ankara’yı ilgilendiren nükleer meselelere değinilmektedir. Üçüncü bölümde bu bulgular ışığında Türkiye’nin İran nükleer krizine yaklaşımı incelenmektedir. Son bölümde de Türkiye’nin dış politikasında kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinin yeri incelenmektedir.

Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın