Bu makalede bazı Türklerin “geçmişle yüzleşmeye” olan istekliliğine dair paternleri ve bu istekliliğin kaynakları incelenmiştir. Yazar, bu süreçte milli kimliğin ve dış siyasetin yeniden yazıldığını savunmaktadır.