Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya Olası Üyelik Başvuruları ve Türkiye’nin Tutumu

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya Olası Üyelik Başvuruları ve Türkiye’nin Tutumu
15.04.2022

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya Olası Üyelik Başvuruları ve Türkiye'nin TutumuRusya 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde bir saldırı başlattı. Ukrayna’da sivil halkın ölümüne, yaralanmasına, yerlerinden edilmelerine ve şehirlerin yıkımına yol açan savaş insanlığa karşı suç işlendiğinin kanıtı niteliğindeki trajik sahnelere de tanık olunacak şekilde sürüyor. Süregiden savaşla değişen güvenlik ortamı Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu yapmayı ciddi biçimde değerlendirmelerine yol açtı.


Bugüne kadar askerî açıdan bağlantısızlığı seçmiş Avrupa Birliği’nin üyesi bu iki Nordik ülkesi NATO üyeliği yönünde adım attıkları takdirde, bu, Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaşın bir diğer önemli sonucu olacaktır. Aslına bakılacak olursa Putin, böyle bir savaşı başlatmakla, kendisinin öteden beri karşı olduğu gelişmelerin süratle gerçekleşmesinin tetikleyicisi oldu. Bu bağlamda, Putin, bir yandan Rusya ve Belarus’la birlikte Rus ulusal kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu kendi tarih okumasıyla savunduğu Ukrayna’da ulusal kimliğin daha da güçlenmesi sürecini geri dönülmez biçimde başlattı, öte yandan da Rusya yönünden endişe kaynağı olduğunu ileri sürdüğü NATO genişlemesinin olası bir yeni dalgasının oluşumuna istemeden katkı sağladı.


Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayın