Türkiye’de Dijital Haber Ortamı: Kutuplaşma, Sosyal Medya ve Yükselen Trendler
09.09.2020Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanımı artmaya devam etmektedir. Çevrimiçi bilgi kaynaklarının sayısı arttıkça, ülkenin dijital medya ortamı hızla gelişmekte ve büyümektedir. Buna paralel olarak, geleneksel haber kuruluşları güç kaybetmeye devam etmekte ve bu da ülkenin enformasyon ortamında köklü bir değişime işaret etmektedir. Dijital haber kaynaklarının sayısı son on yılda katlanarak artmıştır. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin dijital mecrada siyasi kutuplaşma, dezenformasyon ve sosyal manipülasyon kampanyaları karşısındaki zafiyetleri devam etmektedir.


Bu çalışma, Türkiye’nin dijital medya ekosistemini şekillendiren aktörlere, çıkarlara ve siyasi dinamiklere odaklanmaktadır. Araştırmanın merkezinde Türkiye’de dijital haberler, dezenformasyon, siyasi kutuplaşma, alternatif haber kaynaklarının ortaya çıkışı ve performansı, doğruluk kontrol kuruluşları ve gazetecilik alanında devam eden dijitalleşmenin genel sonuçları yer almaktadır.


İlk bölümde kutuplaşma ve partizanlık kavramları, bunların etkili politika üretimi ile ilişkileri ve bu kavramlarla bağlantılı olarak Türkiye’nin dijital haber ortamı hakkında diğer araştırmacılar tarafından vurgulanan hususlar üzerinde durulmakta ve sonraki bölümlere zemin hazırlanmaktadır. İkinci bölümde, Türkiye’de ana akım medyada güç ve mülkiyet konsolidasyonu üzerinde durulmakta, ayrıca ülkenin dijital haber ortamında aktif olan kuruluşlar için kullanım, güven ve etkileşim metrikleri incelenmektedir. Son bölümlerde, büyük önem taşıyan siyasi olaylar sırasında Türkiye’deki enformasyon ortamının durumuna yönelik özgün bir çalışma sunulmaktadır. Analitik çıktı özellikle de çevrimiçi sosyal ağlarda kutuplaşma dinamiklerine odaklanmaktadır.Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın          Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın