Defense Intelligence Sentinel: İdlib Patlamanın Eşiğinde

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın     Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın

 

Neler oldu?

19 Ağustos 2019 tarihinde, Suriye Arap Hava Kuvvetleri Morek’teki 9. gözlem noktasına doğru hareket eden Türk askeri konvoyunun intikalini durdurmaya yönelik bir hava saldırısı icra etmiştir. Saldırı, kritik bir geçiş noktası olan Han Şeyhun’un kuzeyindeki M5 karayolu üzerinde gerçekleşmiştir. Müteakiben, Baas rejim güçleri bölgedeki saldırılarını arttırmıştır ve jeostratejik açıdan kritik bir öneme sahip bahse konu yerleşimi ele geçirmiştir. Halihazırda, rejimin askeri faaliyetlerinin, Han Şeyhun’un kuzeyinde bulunan bir başka kritik M5 geçiş noktası olan Maarat el-Nu’man civarında yoğunlaştığı müşahede edilmektedir. Suriye Arap Silahlı Kuvvetlerinin incelemeye konu manevraları, Türkiye’nin Morek gözlem noktasının ikmal hatlarını keserek ilgili birliği izole etmiş durumdadır. Bu arada, rejimin provokatif hava taarruzu öncesi Morek’e intikal halinde olan Türk konvoyu, Han Şeyhun ve Maarat el-Nu’man arasındaki kritik bir konumda savunma pozisyonları teşkil etmektedir.

Rus hava gücü tarafından desteklenen Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de çok ciddi insani krize yol açabilecek geniş çaplı bir genel taarruz için hazırlanmaktadır.

Önemi:

  • Rejimin İdlib taarruzu, Türkiye’nin ve Avrupa’nın güvenlik kapasitelerini zorlayacak şekilde milyonlarca insanı yerinden edebilecektir.
  • Türkiye’nin ileri konuşlandırılmış güçleri ve Suriye Arap Silahlı Kuvvetlerinin mezhep esasına göre kurulmuş, muharip kabiliyeti yüksek birlikleri halihazırda tehlikeli derecede yakın konumlanmış halde bulunmaktadır. Mevcut durum, taktik seviyede küçük bir hatayla, kontrol edilemez bir silahlı çatışmayı alevlendirebilecek potansiyele sahiptir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın     Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın